Rijden op gas

Daar waar rijden op elektriciteit tekort schiet, kan rijden op gas een oplossing bieden. Er zijn echter verschillende soorten gas, elk met andere voor- en nadelen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste soorten:
 Type gas

Voordelen

Nadelen

CNG (Compressed Natural Gas)

 • 95% minder fijn stof

 • 10% tot 20% minder CO2-uitstoot dan benzine, 30% minder dan diesel

 • 20% goedkoper dan diesel

 • 50% stiller

 • Veilig

 • Bi-fuel geeft grote actieradius

 • Duurder in aankoop

 • Klassieke verbrandingsmotor

 • Tank neemt meer plaats in (en is zwaarder dan LPG)

 • Beperkt aantal tankstations

 • Fossiele brandstof en dus eindig

LNG (Liquid/Liquefied Natural Gas)

 • Zelfde voordelen inzake uitstoot CO2 en fijn stof als bij CNG

 • LNG motor is 50% stiller waardoor vrachtwagens buiten de normale venstertijden mogen laden en lossen

 • Tank neemt niet veel plaats in

 • Goedkoper

 • Zelfde nadelen als bij CNG

 • Nog meer druk dan bij CNG waardoor de tank nog zwaarder is, meer geschikt voor vrachtwagens.

 • Beperkt aantal tankstations

LPG (Liquid/Liquefied Petroleum Gas) of autogas

 • 50% goedkoper dan  diesel

 • minder CO2 en fijn stof dan diesel en benzine, iets meer dan CNG

 • Beter verkrijgbaar dan CNG

 • Duurder in aankoop

 • Verbruikt 10% meer

 • Niet ondergronds parkeren

 • Steeds minder LPG-wagens

 • Fossiele brandstof

Biogas

 • Kan worden gebruikt door CNG-wagens

 • Zelfde voordelen als CNG inzake uitstoot

 • Minder CO2 in productieproces, gewonnen uit afvalrecyclage, rioolslib en gft.

 • Enkel voldoende om bij te mengen

 • Bijna nergens te verkrijgen

Waterstofgas

 • Enkel waterdamp als uitstoot

 • Quasi onuitputtelijk

 • Stil

 • Duurzaamheid hangt af van de elektriciteit waarmee waterstof wordt geproduceerd

 • Enorm grote tank nodig

 • Nog volop in ontwikkeling

 

Nieuws over dit thema

12/05/2016 - In kader van de VVSG-oproep naar lokale besturen om geslaagde voorbeelden van duurzame aankopen in te sturen, heeft de stad Roeselare eerder deze week de eerste prijs gewonnen. Bedoeling van de oproep is duurzaam aankoopbeleid meer onder de aandacht brengen en innovatieve voorbeelden van duurzaam aankopen opsporen en als goede praktijk ter beschikking stellen als inspiratiebron voor andere lokale besturen. 20% aardgaswagens
01/03/2016 - Tijdens het afgelopen autosalon lokte de stand van de autogasfederatie dagelijks tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers. De verkoop van aardgaswagens piekte dan weer met meer dan 500 verkochte exemplaren.
04/02/2016 - Naar aanleiding van het Autosalon startte de KVBG, de aardgasfederatie, met het verlenen van een premie tot 1.000€ aan al wie een CNG-wagen aankocht. Wegens het onvoorziene succes van aardgaswagens op het voorbije Autosalon zijn alle Vlaamse premies reeds toegekend. “Wij danken Infrax en Eandis, de Vlaamse distributienetbeheerders, voor hun genereuze bijdragen. In Wallonië en Brussel zijn nog premies van Sibelga, Ores en Nethys beschikbaar tot uitputting van de stock.”
23/12/2015 - Ter gelegenheid van het Autosalon reikt de aardgasfederatie KVBG opnieuw een premie tot 1.000 euro uit voor wie een wagen koopt die op aardgas rijdt en dit zowel als onderneming(€500) of particulier (€. 1.000).
02/11/2015 - Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie bevestigden Annemie Turtelboom (Vlaams minister van Energie), Céline Fremault (Brusselse minister van Energie en Leefmilieu) een vertegenwoordiger van Carlo Di Antonio (Waals minister van Leefmilieu), de Nederlandse plaatvervangende ambassadeur namens Nederland en de Luxemburgse ambassadeur namens het Groothertogdom Luxemburg de instemming van hun regeringen met een Benelux-verklaring over alternatieve brandstoffen. Concreet gaan ze samenwerken rond de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.