Emissiereductie

In de uitlaatgassen van wagens zitten heel wat stoffen die schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Er zijn verschillende manieren om deze te beperken. Een kort overzicht:

 • Downsizing
  Sinds de laatste aanpassingen van de formule voor de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA), is er een duidelijke trend waar te nemen waarbij er voor kleinere en minder krachtige bedrijfswagens wordt gekozen. Door de lagere catalogusprijs is dit immers interessanter. Kleinere wagens en wagens met een minder zware motor verbruiken doorgaans minder, waardoor ze ook minder uitstoten.

 • Gewichtreductie
  Een aantal voertuigfabrikanten maken gebruik van aluminium of andere lichtgewicht materialen om het voertuiggewicht te verminderen. Echter de stijgende vraag naar bijkomende accessoires, zoals veiligheidsaccessoires (bijvoorbeeld airbags) verhogen het gewicht dan weer, waardoor het effect beperkt blijft. 

 • Roetfilters
  Er bestaan open en gesloten roetfilters. Open roetfilters houden zo’n 30 tot 50% van de roetuitstoot tegen. Deze kunnen op een bestaande wagen worden gemonteerd. Gesloten roetfilters zijn alleen mogelijk bij nieuwe wagens maar zijn wel veel effectiever. Ze reduceren 90% of meer van de roetuitstoot. Deze zijn verplicht voor voertuigen die aan de Euro 5 norm willen voldoen.

 • NOx-technologie
  Dieselvoertuigen scoren algemeen slechter dan benzinemotoren wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden. Om aan de Euronormen te voldoen, hebben verschillende constructeurs dan ook een technologie ontwikkeld om de hoeveelheid NOx te verlagen. 

Nieuws over dit thema

07/07/2016 - Cleaner Car Contracts wil schonere wagens op de weg krijgen. Leasebedrijven, fleetowners en de milieubeweging ijveren samen voor een meer duurzame bedrijfsmobiliteit, minder brandstofverbruik en een schonere wereld. De deelnemers verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot en Ecoscore na te streven en krijgen hiervoor erkenning, ondersteuning en advies vanuit het netwerk. Maar wat gebeurt er beleidsmatig? Welke ondersteuning vinden we daar voor de inspanningen die we leveren?
22/05/2015 - Vanaf 1 juni 2015 geeft de Antwerpse haven een korting aan zeeschepen die gebruik maken van alternatieve technologieën die bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van fijn stof. De nieuwe korting wordt complementair aan de reeds bestaande ESI-korting, wat betekent dat schepen in sommige gevallen een vermindering tot 30% kunnen verkrijgen op de havengelden die ze moeten betalen wanneer ze de haven van Antwerpen aanlopen.
07/11/2014 - De gegevens over het verbruik van personenwagens die door de autoproducenten worden aangeleverd, verschillen steeds meer van de werkelijke waarden.  Dat blijkt uit een recent onderzoek van Transport & Environment: Mind the gap.