Aandrijving

Er zijn twee soorten aandrijvingen voor personenwagens: de verbrandingsmotor en de elektrische motor. Daarnaast valt er nog een derde categorie te definiëren die de combinatie van beide maakt: de hybride. Uiteraard zijn er nog heel wat subcategorieën te maken.

De verbrandingsmotor is momenteel nog veruit de meest gebruikte aandrijving voor wegvoertuigen. Deze kan met verschillende brandstoftypes worden aangedreven: benzine, (bio)diesel, CNG/LNG, LPG, biogas, HCNG, waterstofgas, …

De elektrische motor is, ondanks het feit dat deze technologie al lang bestaat, nog niet zo wijd verspreid maar is wel met een opmars bezig. De elektrische motor heeft een hoger rendement dan eender welke verbrandingsmotor. De aandrijving van de motor gebeurt door een batterij of een brandstofcel. Beide leveren elektriciteit aan door middel van een chemische reactie. Het verschil tussen beide is dat een brandstofcel zelf de energie produceert, terwijl een batterij deze slechts opslaat. De meest gebruikte brandstofcel voor wagens is die op waterstof maar er zijn nog andere brandstoffen mogelijk zoals bvb. methanol. Ook in batterijen/accu’s zijn verschillende stoffen mogelijk maar de meest gebruikte is die met Lithium.

Een wagen die beide technieken gebruikt, wordt een hybride genoemd. Hierin heb je enkele gradaties. Eerst is er de half hybride. Deze wagen heeft werkt op een verbrandingsmotor maar heeft een elektromotor die deze ondersteunt. Door enkele taken over te nemen wordt het verbruik zo verminderd. Volledige hybride wagens kunnen zowel op de verbrandingsmotor als op de elektromotor rijden. De elektromotor werkt bij het remmen als generator. De energie wordt opgeslagen en kan worden gebruikt om terug op te vertrekken. Hierdoor is een kleinere verbrandingsmotor mogelijk voor dezelfde prestaties.

Bij een plug-in hybride kunnen de batterijen ook worden opgeladen via een stopcontact of laadpaal.

Ten slotte zijn er nog de elektrische voertuigen met een range extender. Deze rijden op een elektrische motor maar hebben ook een kleine verbrandingsmotor die stroom kan leveren aan de elektrische motor én via de generator de accu’s kan bijladen.

Nieuws over dit thema

25/04/2016 - Eind vorige week is in Zaventem het eerste openbare waterstofstation in België plechtig ingehuldigd. Dit station, dat Air Liquide heeft ontworpen, geïnstalleerd en nu uitbaat, op de terreinen van Toyota Europe is een belangrijke stap voor waterstof als schone energiebron in België. Publiek-privaat project
22/03/2016 - Begin deze maand heeft Colruyt Group zijn nieuwe waterstofstation op de site Dassenveld in Halle, waar de groep een distributiecentrum heeft, ingehuldigd. Dat station kadert in het Don Quichote-project, een open source project van Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU).
09/12/2015 - Eind oktober werd door de Europese Unie de steun aan het ‘Life ’N Grab Hy ‘-project goedgekeurd. ‘LIquidation of Full Emission and Noise by GARBAge trucks with Hydrogen’ wil namelijk waterstofvuilniswagens ontwikkelen en kreeg daarvoor steun van het Europese LIFE-programma voor.
02/11/2015 - Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie bevestigden Annemie Turtelboom (Vlaams minister van Energie), Céline Fremault (Brusselse minister van Energie en Leefmilieu) een vertegenwoordiger van Carlo Di Antonio (Waals minister van Leefmilieu), de Nederlandse plaatvervangende ambassadeur namens Nederland en de Luxemburgse ambassadeur namens het Groothertogdom Luxemburg de instemming van hun regeringen met een Benelux-verklaring over alternatieve brandstoffen. Concreet gaan ze samenwerken rond de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.
18/02/2015 - Op het Autosalon van Geneve op 3 maart zal de nieuwe elektrische wagen 'QUANTiNO' worden voorgesteld. Volgens  ontwikkelaar nanoFlowcell AG zal deze wagen sportief zijn maar betaalbaar voor iedereen en bovendien een rijbereik hebben van meer dan 1000 km.