Voertuigen & technologie

Het invoeren van zuinige voertuigen of voertuigen met een alternatieve aandrijftechnologie of brandstof is zijn amateurfase voorbij. Bedrijven, organisaties en overheden maken een duidelijke keuze bij het vernieuwen van hun vloot.
Het thema ‘voertuigtechnologie’ geeft een overzicht van de verschillende alternatieve technologieën die momenteel beschikbaar zijn op de Belgische markt. Hierbij worden alle mogelijke technische aspecten van het voertuig behandeld: de aandrijving, de brandstof, uitstoot verminderende technologie, laad- en tankinfrastructuur, etc.
Ten slotte worden ook enkele tools belicht die een handig hulpmiddel kunnen zijn bij de aankoop van voertuigen.

Cijfers en info over de huidige invulling van het wagenpark en hoe deze tot stand is gekomen. Wat zijn de mogelijkheden die men als bedrijf, organisatie of overheid heeft om het (bedrijfs)wagenpark te verduurzamen.

Wat zijn de verschillende aandrijvingen van wagens en welke mengvormen bestaan er?

Over elektrisch rijden is al veel gezegd en geschreven. Wat zijn nu net de voor- en de nadelen?

Er zijn verschillende soorten gas die als brandstof kunnen dienen voor een wagen, elk met zijn eigen voor- en nadelen en bijhorende gevolgen voor de inzetbaarheid.

De technologische vooruitgang kan helpen voertuigen minder schadelijk te maken voor mens en milieu.

Nieuws over dit thema

07/07/2016 - Cleaner Car Contracts wil schonere wagens op de weg krijgen. Leasebedrijven, fleetowners en de milieubeweging ijveren samen voor een meer duurzame bedrijfsmobiliteit, minder brandstofverbruik en een schonere wereld. De deelnemers verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot en Ecoscore na te streven en krijgen hiervoor erkenning, ondersteuning en advies vanuit het netwerk. Maar wat gebeurt er beleidsmatig? Welke ondersteuning vinden we daar voor de inspanningen die we leveren?
30/05/2016 - Midden juni vindt in Parijs opnieuw de  internationale verkeersbeurs Transports Publics plaats. Van Hool zal er  haar eerste 100% elektrische Exqui.City, de zogenaamde trambus voor. Het gloednieuwe voertuig is 18,61 meter lang en heeft een capaciteit van 107 passagiers en heeft een autonomie van 120km.
23/05/2016 - Na steeds meer snellaadpalen op de Franse autosnelwegen is het ook in ons land steeds gemakkelijker om de auto langs de autosnelweg even snel bij te laden. In aanwezigheid van Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Energie, vond in het Total-servicestation van Ruisbroek langs de autosnelweg E19 de officiële start plaats van het fast-E project. 37 snelladers
18/05/2016 - Elektrisch rijden is in Nederland al stevig ingeburgerd. In opdracht van stad Amsterdam zal het samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Nuon en aannemersbedrijf Heijmans het aantal laadpalen in Amsterdam fors uitbreiden. Ook verzorgen beide bedrijven de komende zeven jaar het beheer en de exploitatie van alle nieuwe en bestaande openbare laadpunten. In 2018 wil de stad dat er 4.000 openbare oplaadpunten zijn. Groene stroom
12/05/2016 - In kader van de VVSG-oproep naar lokale besturen om geslaagde voorbeelden van duurzame aankopen in te sturen, heeft de stad Roeselare eerder deze week de eerste prijs gewonnen. Bedoeling van de oproep is duurzaam aankoopbeleid meer onder de aandacht brengen en innovatieve voorbeelden van duurzaam aankopen opsporen en als goede praktijk ter beschikking stellen als inspiratiebron voor andere lokale besturen. 20% aardgaswagens