Mobiliteitsweek 2016: Slimme mobiliteit, sterke economie

Van 16 tot 22 september is het opnieuw de Europese Week van de Mobiliteit. Thema van dit jaar is ‘Slimme en duurzame mobiliteit, een investering voor Europa’, een verwijzing naar de nauwe banden tussen transport en economie.

Onder de noemer‘ Slimme mobiliteit, sterke economie’ gaat er speciale aandacht naar slimme planningsprocessen en het gebruik van transport die steden en inwoners geld zullen besparen en ook de groei van de lokale economie. Zo zal een grotere verschuiving naar alternatieve mobiliteitsmodi helpen om de negatieve effecten van de voertuigen te verlichten en dus ook de kosten van deze problemen te verminderen. Op die manier kunnen publieke middelen besteed worden aan de verbetering van het vervoer in plaats van het oplossen van de problemen. Die middelen kunnen de voordelen van schonere en veiligere mobiliteit ondersteunen en de werkgelegenheid in steden en buurten doen groeien.

Niet alleen voordelen voor de overheid, maar ook voor de bedrijven

Het is niet alleen de overheid die er voordeel  bij heeft, maar ook bedrijven waarvan de werknemers minder zieketedagen kennen en vaak productiever zijn op het werk. Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat de handel in lokale winkels toeneemt naarmate het veiliger en aantrekkelijker is voor het winkelend publiek om te wandelen en fietsen. Bovendien heeft duurzame mobiliteit een impact op de persoonlijke financiën. Zo kan het geld dat wordt bespaard op brandstof besteed worden aan andere aankopen.

Meer informatie is te vinden in de opgestelde handleiding voor een promotieactie of www.mobilityweek.eu waar ook diverse communicatiemateriaal is te vinden.
 

(Bron: Eltis/Europese Commissie)

Thema: 
Mobiliteitsmanagement