Minister Tommelein: ‘Geen vervuilende wagens meer na 2030’

Cleaner Car Contracts wil schonere wagens op de weg krijgen. Leasebedrijven, fleetowners en de milieubeweging ijveren samen voor een meer duurzame bedrijfsmobiliteit, minder brandstofverbruik en een schonere wereld. De deelnemers verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot en Ecoscore na te streven en krijgen hiervoor erkenning, ondersteuning en advies vanuit het netwerk. Maar wat gebeurt er beleidsmatig? Welke ondersteuning vinden we daar voor de inspanningen die we leveren? We zoomen in op een belangrijk stukje actueel Vlaams beleid: Clean Power for Transport. 

Om de klimaatopwarming af te wenden moet het wegvervoer evolueren naar een nuluitstoot van broeikasgassen. Met andere woorden: de auto’s, brommers en vrachtwagens van de toekomst zullen geen uitlaat meer hebben en enkel nog rijden op schone energie. De deadline daarvoor is 2045. Wagens hebben gemakkelijk een technische levensduur van vijftien tot twintig jaar. Teruggerekend mogen na 2025, uiterlijk 2030 geen vervuilende wagens meer verkocht worden. De grafiek hieronder duidt deze twee kantelpunten met vlaggetjes.

 
 

Minister van Energie Bart Tommelein wil dat tegen 2030 alleen nog milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen verkocht worden. Voorganger Turtelboom stelde een doelstelling voorop in het Clean Power for Transport-plan. Tommelein durft nu verder te kijken. Met die langetermijndoelstelling schaart de minister zich achter overheden, bedrijven en organisaties die de kaart trekken van 100% hernieuwbaar. 

Globale trend

In zijn ambitie om enkel nog schone wagens op de markt toe te laten vanaf 2030, sluit Tommelein zich aan bij de voorlopers. Recent maakte ook Noorwegen bekend een plan uit te werken om vanaf 2025 enkel nog CO2-vrije wagens op de markt toe te laten. 

En zelfs Volkswagen zet in op de switch naar elektrisch: met het dieselgate-schandaal haalde deze autoconstructeur zich de woede van het volk op de hals. Onder de immense druk en veranderende marktomstandigheden zat er voor de VW-groep niets anders op dan het geweer van schouder te wisselen. Tegen 2025 wil het bedrijf het aandeel van elektrische Volkswagens optrekken naar 25%.

Dergelijke gedurfde en ambitieuze langetermijndoelstellingen sluiten aan bij de beleidsaanbevelingen die Bond Beter Leefmilieu (BBL) recent lanceerde naar aanleiding van de Vlaamse Klimaattop. BBL ijvert voor maximale inzet op klimaatvriendelijke, technologisch rijpe en kostenefficiënte alternatieven. 

Versnelde evolutie naar 2020

In 2015 reden er op de Vlaamse wegen tweeduizend batterij-elektrische wagens rond. Minister Tommelein wil dit cijfer optrekken naar 60.500 tegen 2020. Deze doelstellingen schreef voorganger Turtelboom neer in het actieplan Clean Power for Transport (CPT) van de Vlaamse Overheid. De minister bevestigde de plannen recent in een interview met VTM Nieuws. Hij sprak daar over de doelstelling van honderdduizend wagens op schone energie tegen 2020. 

Clean Power for Transport

Om de transitie naar meer milieuvriendelijke wagens te versnellen, worden in het CPT een reeks maatregelen opgesomd. Allereerst zal de overheid inzetten op het uitbreiden van de laad- en tankinfrastructuur, maar ook op de uniformisering ervan. Het aantal publiek toegankelijke laadpalen wordt opgetrokken naar 7.400. Voor waterstoftankstations is dat cijfer 20 tegen 2020.

Het plan voorziet in de beginfase ook de nodige financiële en fiscale aanpassingen om de markt voldoende op gang te trekken. Daarom werd de autofiscaliteit vergroend (BIV en VKB) en wordt tijdelijk een premie voorzien voor particulieren die een volledig elektrische wagen aankopen, voertuigen met veruit de hoogste ecoscore (85-88). Dit voordeel zal bij het aantrekken van de markt worden verminderd en later verdwijnen. In 2016 bedraagt de premie maximaal 5.000 euro, daarna 4.000 euro (2017), 3.000 euro (2018) en 2.000 euro (2019). Voor dit jaar werd een totaalbedrag van 5 miljoen euro voorzien.

Tot slot: onbekend maakt onbemind. Het actieplan ziet communicatie als een cruciaal element om de omslag waar te maken. Dit bepaalt mee of het gedrag van de consument wijzigt. In de communicatie zal ook aandacht worden besteed aan het ruimere kader (duurzame mobiliteit, energie,…) waarbinnen dit actieplan zich afspeelt.

We zien dus dat de Vlaamse beleidsdoelstellingen en de plannen van de constructeurs in lijn liggen met de ambities van Cleaner Car Contracts. Dit kan ons alleen maar bemoedigen in onze inspanningen. 

Meer informatie

> Noorwegen volgt beleidsaanbevelingen van BBL (artikel beleidsbabbel Bond Beter Leefmilieu, 10/6/2016)

> Volkswagen kiest voor elektrische wagens (artikel beleidsbabbel Bond Beter Leefmilieu, 10/6/2016)

> Actieplan Clean Power for Transport

Thema: 
Voertuigen & Technologie
Emissiereductie