Markt is klaar voor mobiliteitsbudget

Eerder deze week heeft het Vlaams Instituut voor Mobiliteit het project ‘Intelligent Mobiliteitsbudget’ afgesloten. Het VIM onderzocht hoe een mobiliteitsbudget kan leiden tot een duurzamer verplaatsingsgedrag. Ook de nodige aanpassingen omtrent de fiscale regelgeving werden samen met strategische partner KPMG geanalyseerd.

Proefproject met 123 werknemers

In een eerste fase toonden meer dan 50 bedrijven duidelijk interesse om deel te nemen aan een project rond het mobiliteitsbudget. Met 30 van hen vonden uitgebreide gesprekken plaats, waarna 23 bedrijven effectief in het project stapten. 123 werknemers uit 12 verschillende ondernemingen maakten hiervoor gedurende 6 à 12 maanden gebruik van een theoretisch mobiliteitsbudget dat ze aan verschillende vervoersmodi konden besteden: (bedrijfs)wagen, openbaar vervoer, fiets, deelfietsen, deelauto’s, taxi, enz.

Om het gebruik van deze budgetten intern op te kunnen volgen, werden er 3 tools beschikbaar gesteld:

-  MOMAS van Athlon Mobility Consultancy, dit is software die een volledig overzicht biedt van de mobiliteitskost per werknemer.

-  XXimo, een prepaid VISA-kaart waarmee allerhande mobiliteitsdiensten kunnen betaald worden en waarmee gebruikers hun uitgaven kunnen opvolgen.

-  Mobility Concept, een online platform dat werknemers inzicht biedt in hun mobiliteitsuitgaven, CO2-uitstoot, verbruik, enz. Met deze tool kunnen werkgevers ook incentives inbouwen om duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren.

Uit een bevraging die zowel voor als na de testperiode werd afgenomen bij de deelnemers, kwamen onder andere deze bevindingen naar boven:

-  45% is zich door deelname aan het project anders gaan verplaatsen. De wagen blijft het belangrijkste vervoermiddel maar de alternatieven worden vaker gebruikt.

-  Een mobiliteitsbudget heeft niet alleen invloed op woon-werkverkeer: ook winkel- en vrijetijdsverplaatsingen verlopen vaak duurzamer.

-  2/3de van de deelnemers raadt het mobiliteitsbudget aan bij andere werknemers.

-  Het gebruik van tools zet aan tot duurzamer gedrag. Dit was het geval bij 36 à 50% van de gebruikers.

-  39% van de bevraagden geeft aan dat het uitbetalen van het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget als brutoloon hun vervoerswijze zou veranderen. Dit wordt 56% wanneer het als nettoloon zou uitbetaald worden.

Markt is klaar voor mobiliteitsbudget

Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM: “Het project toont aan dat de markt klaar is voor het invoeren van een mobiliteitsbudget mits de nodige wetgevende aanpassingen worden gedaan om het systeem gebruiksvriendelijk en administratief eenvoudig te houden.”

Op basis van dat onderzoek formuleren het VIM en KPMG alvast de volgende aanbevelingen:

-  Stel het mobiliteitsbudget open voor iedereen, ook voor werknemers zonder bedrijfswagen.

-  Laat de mogelijkheid tot gebruik van andere vervoersmodi door gezinsleden toe.

-  Neem de zuivere professionele verplaatsingen mee op in het budget (met mogelijkheid ze toch uit te sluiten, mits verantwoording).

-  Beperk het in eerste instantie tot zuiver mobiliteitsgerelateerde diensten.

-  Kom tot een globale (para)fiscale regeling van het mobiliteitsbudget.

Frank Vancamp, Partner Automotive, Leasing & Mobility bij KPMG: “De projectresultaten tonen duidelijk aan dat de huidige (para)fiscale regelgeving zodanig complex is dat ze voor veel bedrijven een hinderpaal vormt bij het invoeren van een mobiliteitsbudget. Daarom hebben we onderzocht hoe dit aangepast kan worden naar een eenvoudig systeem dat geen extra administratie genereert. Op basis van simulaties blijkt dat het mobiliteitsbudget kan leiden tot een win-win-win voor de werkgever, de werknemer en de overheid.”

Uitrol op grote schaal

Samen met de strategische partners en mits verdere afstemming met het beleid, werkt het VIM verder aan een aanpak om het concept van een mobiliteitsbudget te kunnen uitrollen op grotere schaal. De volledige resultaten worden vanaf midden juli beschikbaar gesteld.

(Bron: VIM)
 

Thema: 
Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsbudget
Fiscaliteit
Bedrijfsmobiliteit
Mobiliteitsbudget