KBC Mobility zet in op mobiliteitsbudget

KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB hebben hun expertise gebundeld e hun toekomstplannen met KBC Mobility uit de doeken gedaan. 

Daniel Falque, CEO KBC Divisie België verduidelijkt: “KBC is een klantgerichte onderneming met een duidelijke maatschappelijke rol. We zijn ervan overtuigd dat het een positieve bijdrage kan leveren aan mobiliteit én verkeersveiligheid en KBC wenst zijn klanten oplossingen aan te reiken. In die zin past mobiliteit perfect binnen het strategisch kader van KBC Groep en KBC België.”

Dezelfde trends bij de drie organisaties

Vandaag worden de drie organisaties met dezelfde trends en uitdagingen inzake mobiliteit geconfronteerd. KBC heeft in het verleden reeds verschillende innovatieve mobiliteitsinitiatieven gelanceerd zoals het Velodroom fietslease-project bij KBC Autolease, de voordelige fietslening bij KBC Bank, het mobiliteitsadvies, wagendelen en fietsbijstand.

KBC wil nu nog een stap verder gaan. Met de samenwerking en krachtenbundeling van KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB in het KBC Mobility programma wil KBC de referentie worden voor duurzame en kwalitatieve mobiliteitsoplossingen in België

Mobiliteit als strategisch ankerpunt

Hans Verstraete, algemeen directeur KBC Verzekeringen licht de strategische keuze toe: “Mobiliteit laat niemand onbewogen. Particulieren zoeken naar oplossingen voor vlottere mobiliteit of om verplaatsingen te vermijden. Bedrijven lijden economisch verlies door immobiliteit. Overheden zetten dan weer in op duurzame mobiliteit, intelligente infrastructuur en verkeersveiligheid. Met KBC Mobility willen we gerichter gaan inspelen op een aantal maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die vandaag een belangrijke rol spelen bij het uitwerken van oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken.".

Het gaat onder meer om ketenmobiliteit & mobiliteitsbudget ondersteund door slimme ICT- en automatiseringstoepassingen, deeleconomie met het betaal-per-gebruik op vraag en de shift van bezit naar gebruik wanneer nodig en de slimme mobiliteit waaronder het monitoren van het  rijgedrag tot slimme zelfrijdende voertuigen.

Ook duurzaamheid met verstrengde verbruiks- en uitstootnormen en alternatieve brandstoffen, veiligheid & gezondheid waaronder het flexwerken, preventie en trajectcontrole en de ketenmobiliteit en publiek-private samenwerkingen in slimme steden zijn belangrijk.

Eerst de focus op personenvervoer

De focus voor de komende twee jaren ligt op het personenvervoer. Zet KBC voor de werkgevers en hun werknemers  in op mobiliteitsbudget-oplossingen en legt het een differentiërende klemtoon op oplossingen met de fiets. Voor particulieren gaat de aandacht naar (gebruiks)gemak en minder zorgen bij schade.

KBC wil ook andere opportuniteiten evalueren door middel van innovatieve experimenten en partnerships en samenwerking met derden.

In een latere fase zullen dan het goederenvervoer of infrastructuurwerken centraal staan.

(Bron: KBC Mobility)
 

Thema: 
Mobiliteitsmanagement
Bedrijfsvervoerplan
Mobiliteitsbudget