Colruyt vernieuwt waterstofstation

Begin deze maand heeft Colruyt Group zijn nieuwe waterstofstation op de site Dassenveld in Halle, waar de groep een distributiecentrum heeft, ingehuldigd. Dat station kadert in het Don Quichote-project, een open source project van Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU).

Met het waterstofstation wil Colruyt Group aantonen dat het technisch en economisch haalbaar is om groene stroom, opgewekt met zon en wind, op te slaan en te transporteren onder de vorm van waterstof.  Het project wordt ondersteund door Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU). Dat is een publiek-private samenwerking en bestaat uit de Europese Commissie, de in waterstof gespecialiseerde industrie en de onderzoekswereld.

Test met concrete logistieke toepassingen

Het systeem wordt getest op concrete, logistieke toepassingen, maar heeft ook een impact op de mobiliteit en het globale beheer van energiebronnen: “De groep wil zo meewerken aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Samen met onze partners geloven we in een ‘schoon’ systeem dat steunt op hernieuwbare energie. Met dit project willen we alle betrokken partijen overtuigen van de mogelijkheden die waterstof biedt als energiedrager. Want alleen als alle partijen overtuigd zijn, kunnen we de laatste hordes nemen.” duidt Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group.

Doel van de proef is de werking van logistieke toestellen met een brandstofcel te testen. Het nieuwe station, gelinkt aan het Don Quichote-project, staat dan ook naast de oorspronkelijke installatie. De groep kan de PEM-elektrolyseur vergelijken met de initiële alkalische elektrolyseur en verdubbelt zijn productiecapaciteit. Het station is bovendien uitgerust met een brandstofcel van 120 kW, die waterstof terug kan omzetten in elektriciteit.
Aan het waterstofstation kunnen logistieke toestellen met een brandstofcel tanken. Vandaag heeft Colruyt Group 11 transpalletten met die technologie. Colruyt Group gaat deze vloot nog uitbreiden met 200 bijkomende brandstofcellen. Ook de waterstofwagen Hyundai ix35 komt er tanken. De medewerkers van Colruyt Group testen die wagen al een jaar.

DATS 24, brandstofleverancier van de groep en CNG-pionier in België, volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt zich zo voor op een mogelijke transitie van CNG naar waterstof: “Onze ervaring met de waterstofwagen, in combinatie met de knowhow die we hebben opgedaan via DATS 24 en de uitbreiding van het CNG-netwerk geeft ons voldoende vertrouwen om in deze technologie en de nodige infrastructuur daarrond te investeren”, voegt Jef Colruyt nog toe.

100 % propere energiedrager

Waterstof, als energiedrager, ontpopt zich tot het meest geschikte alternatief voor fossiele brandstoffen. Dankzij elektrolyse – of de verspreiding van elektrische stroom in water of lucht – wordt groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind of zon, mogelijk.

Bovendien stoot waterstof alleen maar waterdamp uit en geen broeikasgassen. Hernieuwbare energie opslaan In het kader van het Europese project Interreg IV deed Colruyt Group in 2012 mee aan een eerste test met waterstof. Het opende samen met Waterstofnet en Hydrogenics een eerste waterstofstation, dat gevoed werd door een windturbine en zonnepanelen.

Energietoelevering verzekeren

Daarnaast is waterstof een betrouwbare manier om de elektriciteitsbehoeften van de site te beheren. De overtollige stroom geproduceerd door windturbines en zonnepanelen, slaat de groep op in waterstof in plaats van op het net te zetten. Wanneer er minder energieproductie is, zet het waterstof opnieuw om in elektriciteit.

De Colruyt Group wil dan ook vanuit een economisch elan een positieve dynamiek creëren voor de samenleving en het milieu oor te investeren in hernieuwbare energie en op termijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. Tegelijkertijd wil de groep een oplossing bieden voor de geopolitieke en de klimaatproblemen die daaruit voortvloeien.

(Bron: Colruyt Group)

Thema: 
Voertuigen & Technologie
Aandrijving
Rijden op elektriciteit