3.000 extra oplaadpunten in Amsterdam

Elektrisch rijden is in Nederland al stevig ingeburgerd. In opdracht van stad Amsterdam zal het samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Nuon en aannemersbedrijf Heijmans het aantal laadpalen in Amsterdam fors uitbreiden. Ook verzorgen beide bedrijven de komende zeven jaar het beheer en de exploitatie van alle nieuwe en bestaande openbare laadpunten. In 2018 wil de stad dat er 4.000 openbare oplaadpunten zijn.

Groene stroom

De stroom die de oplaadpunten leveren wordt opgewekt door Windpoort, een windmolenpark van Windgroep Holland en Nuon in het Westelijk Havengebied. Ook nog in 2016 start een proef met het koppelen van de laadsnelheid aan de actuele hoeveelheid opgewekte windenergie. Het onderhoud aan het netwerk wordt uitgevoerd met elektrische voertuigen.

Koppeling van duurzame energie aan het oplaadnetwerk voor elektrische auto’s

Met deze aanbesteding zet de gemeente een flinke stap om een belangrijke doelstelling uit de Agenda Duurzaam Amsterdam, namelijk de koppeling van duurzame energie aan het oplaadnetwerk voor elektrische auto’s, te behalen.

Naast duurzaam opgewekte energie spelen technische innovaties zoals ´slim´ laden de komende jaren een belangrijke rol in de aanleg van het oplaadnetwerk. Met slim laden wordt de vraag naar energie van elektrische rijders en de beschikbare energie op elkaar afgestemd door het laadnetwerk, wat scheelt in energiegebruik en kosten.

Ook gebruiksgemak voor elektrische rijders en een goede dienstverlening staan centraal in het nieuwe contract. Door de verzoeken van elektrische rijders voor oplaadpunten te combineren met gebruiksgegevens van de laadpalen, weet de stad precies waar het netwerk moet worden uitgebreid en kan de vraag zelfs worden voorspeld.

Voorlopersrol

Amsterdam blijft met dit nieuwe contract internationaal voorop lopen op het gebied van elektrische mobiliteit. In de afgelopen vijf jaar zijn zo’n 1.500 openbare oplaadpunten geplaatst waarop maandelijks inmiddels meer dan twee miljoen schone kilometers worden geladen in meer dan 30.000 laadbeurten.

Belangrijk project

Nuon is al vanaf 2009 betrokken bij de Amsterdamse inspanningen op elektrisch rijden. Samen met Heijmans beheert de energieleverancier nu al het merendeel van de oplaadpunten in de stad. Volgens Nuon COO Martijn Hagens is Amsterdam een voorbeeld voor succesvolle uitrol van e-mobility: “Elektrificatie is een belangrijk onderdeel van onze inzet voor CO2-reductie. Omdat de stroom voor de laadpalen uit hernieuwbare bronnen komt, kunnen we hier echt meters maken voor de stad.”

Heijmans is sinds 2011 betrokken bij elektrisch vervoer en heeft uiteenlopende projecten gerealiseerd. Heijmans kijkt daarbij niet alleen naar oplaadinfrastructuur, maar ook naar activiteiten die aansluiten op infra- en woningbouw en vastgoedactiviteiten, waarvan het smart energy project in Hoog Dalem een voorbeeld van is. Bewoners in die buurt wekken zelf zonne-energie op die ze of opslaan of zelf verbruiken.

"De stap die wij nu zetten, toont aan dat elektrisch vervoer in Amsterdam volwassen begint te worden, en in 2025 moet iedereen uitstootvrij kunnen rijden.“ besluit schepen Abdeluheb Choho.

(Bron: Heijmans Nederland)

Thema: 
Voertuigen & Technologie
Rijden op elektriciteit