Pendelfonds

Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen in samenwerking met een private partner kunnen subsidies aanvragen.
 
Het bedrag van de subsidie is gebaseerd op de duur van het project, met een maximumduur van vier jaar. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn. Projecten kunnen ingediend worden bij het Provinciaal MobiliteitsPunt. 
 
Meer info: www.pendelfonds.be

Nieuws over dit thema

15/09/2015 - Morgen gaat de Week van de Mobiliteit van start. Vele bedrijven geven aan hun medewerkers de mogelijkheid om eens 'anders' naar het werk te pendelen. Voor bedrijven die structurele inspanningen willen leveren, is er in juli opnieuw een Pendelfondsoproep gelanceerd geweest door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. 1,6 miljoen euro
28/08/2014 - VAB en Fietsersbond geven fietsers, automobilisten en overheid tips om het verkeer veiliger te maken voor fietsers. Dit doen ze in reactie op recente berichtgeving waarin fietsen als gevaarlijk wordt bestempeld en kinderen daarom alsmaar minder naar school fietsen. Volgens beide organisaties wordt het verkeer juist veiliger als er meer gefietst wordt. Zowel kinderen als volwassenen doen nuttige verkeerservaring op door te fietsen.