Mobiliteitsbudget

Steeds meer stemmen gaan op om een alternatief te zoeken voor de fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagen. Milieu- en congestieproblemen maken de auto geen garantie meer biedt voor flexibele, snelle en duurzame mobiliteit. De alternatieven zijn voorhanden, maar het combineren van openbaar vervoer, de fiets en andere is in ons land praktisch en administratief echter niet zo eenvoudig. De invoering van een multimodaal mobiliteitsbudget kan bedrijven interessante oplossingen bieden.

Nieuws over dit thema

17/06/2016 - Eerder deze week heeft het Vlaams Instituut voor Mobiliteit het project ‘Intelligent Mobiliteitsbudget’ afgesloten. Het VIM onderzocht hoe een mobiliteitsbudget kan leiden tot een duurzamer verplaatsingsgedrag. Ook de nodige aanpassingen omtrent de fiscale regelgeving werden samen met strategische partner KPMG geanalyseerd. Proefproject met 123 werknemers
21/04/2016 - KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB hebben hun expertise gebundeld e hun toekomstplannen met KBC Mobility uit de doeken gedaan.  Daniel Falque, CEO KBC Divisie België verduidelijkt: “KBC is een klantgerichte onderneming met een duidelijke maatschappelijke rol. We zijn ervan overtuigd dat het een positieve bijdrage kan leveren aan mobiliteit én verkeersveiligheid en KBC wenst zijn klanten oplossingen aan te reiken. In die zin past mobiliteit perfect binnen het strategisch kader van KBC Groep en KBC België.” Dezelfde trends bij de drie organisaties
03/03/2015 - Op de tiende netwerkmeeting voor mobiliteitscoördinatoren van VSV zullen de laatste bevindingen rond het nieuwe of het 'anders' werken en het mobiliteitsbudget worden gedeeld. Beide thema's zijn zeer actueel omdat ze volop in (her)ontwikkeling zijn.
18/06/2013 - Uit een praktijkproef met het mobiliteitsbudget bij 140 leaserrijders in het Nederlandse Maastricht is gebleken dat er minder kilometers met de bedrijfswagen werden gereden. Initiators waren de stad Maastricht en Rijkswaterstaat. De 140 bestuurders met een mobiliteitsbudget gingen dan ook bewuster om met hun mobiliteitskosten. Zo werd al na een jaar opgemerkt dat meer dan de helft van de bestuurders minder kilometers reden, goedkoper tankten en meer het openbaar vervoer namen. Extra kilometerkosten zelf betalen