4 Apr 2012Printervriendelijke versieSend to friend

Lichte stijging van gereden kilometers in 2010

Gepubliceerd door: Peter B

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft zijn studie over het aantal voertuigkilometers door Belgische voertuigen in het jaar 2010 voltooid. Het deed aan de hand van de databank van de Dienst Inschrijvingen Inverkeerstelling (DIV) en de Car Pas die de kilometerstand elektronisch opvolgt. In de studie wordt onder andere onderscheid gemaakt op basis van het type voertuig, brandstof en leeftijd. Dit jaar werd bovendien voor het eerst nagegaan hoeveel kilometer de Belg gemiddeld aflegde als autobestuurder gedurende het jaar.

Uit deze studie komen alvast drie grote conclusies naar voren:

  • Het aantal ingeschreven personenwagens in België kende met +0,2% een beperkte groei, maar kende wel verschillen tussen de regio’s
  • De verdieseling blijft zich verderzetten. In 2010 werden meer dan drie kwart van de afgelegde voertuigkilometers door dieselwagens afgelegd
  • De Belg rijdt meer dan zijn buren. Een Belg rijdt gemiddeld 15% meer kilometer per jaar dan het Europees gemiddelde, 20% meer dan de Fransen en zelfs 24% meer dan de Nederlanders.

Groei van het wegverkeer
De totaal afgelegde afstand in 2010 was met 82.6 miljard kilometer 0.2% meer dan 2009 en een nieuw record. In Vlaanderen steeg het aantal gereden kilometers met 0.7%, in Wallonië een daalde het met 0.2% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een met 0.3%.

Het aantal afgelegde kilometer per personenwagen daalde overal: in België: met 1.4% voor Vlaanderen, met 0.6%; in Wallonië met 2.3% en in het BHG met 2.5%. Maar de lichte groei in het wegverkeer werd dan weer gecreëerd door de stijging in het wagenpark dat in België gemiddeld 1.6% steeg (Vlaanderen: +1.3%; Wallonië:+2.1%; BHG: +2.2%).

De vaststelling dat de stijging van het aantal voertuigkilometers vooral te wijten is aan de groei van het wagenpark, doet de FOD vermoeden dat in 2011 dezelfde tendens zich zal verderzetten, behalve voor het BHG waar het wagenpark met 2% kromp in 2011.

Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter omdat ze directer verbonden zijn met de economische situatie. Zo zag men in 2008 en 2009 we een terugval en kenden we een in 2010 een zekere heropleving: +2.3% voor bestelwagens, +6.3% bij vrachtwagens en +3.4% bij de trekkers van opleggers

Verdieseling zette zich voort
In 2010 werd maar liefst 77% van het aantal afgelegde voertuigkilometers met voertuigen op diesel gereden. Dit is opnieuw een fikse stijging ten opzichte van 2009 toen dit aandeel 75,6% was. Uit de cijfers van de voorbije 25 jaar zag men dan ook een spectaculaire verschuiving van 24,2% dieselkilometers en 72,3% benzinekilometers naar een volledige omgekeerde situatie in 2010: waarin 77% dieselwagens ten opzichte van 22,2% benzinewagens deel uitmaakten van de gereden kilometers

Ook zag men het aandeel kilometers van de voertuigen op gas (LPG en CNG) dalen van 0,9% in 2009 naar op 0,8% in 2010. Het aantal voertuigkilometers voor elektrische voertuigen steeg van 29.000 km in 2009 naar ongeveer 160.000 km in 2010 (+ 450%).

Meer kilometers dan in de buurlanden
Ook werd voor het eerst onderzocht hoeveel kilometer de gemiddelde Belg per jaar rijdt als autobestuurder. Dit is een interessante indicator in het kader van het mobiliteitsmanagement, een beleid dat erop gericht is om alternatieven voor individueel autogebruik te stimuleren en het autogebruik te rationaliseren.

Zo rijdt een gemiddelde Belgische personenwagen 15.649 km in 2010, wat ongeveer 10% hoger ligt dan het geschatte Europese gemiddelde door ACEA, de Europese vereniging van de automobielsector.

Door middel van de door de FOD gehanteerde formule (km/jaar als bestuurder) = (km/jaar per wagen) x (aantal wagens per inwoner) kwam men voor de Belgen op zo’n 7.600 km, een goede duizend kilometer meer dan het Europees gemiddelde en 1.400 meer dan in Nederland en Frankrijk.

Gedetailleerde gegevens over het privaat- en bedrijfsvoertuigenpark en de afgelegde kilometers zijn terug te vinden op www.mobilit.fgov.be.

(Bron: FOD Mobiliteit)