16 Mei 2010Printervriendelijke versieSend to friend

GEN voor fietsers krijgt vorm

Gepubliceerd door: Peter B

In eerdere berichtgeving kon u al lezen dat door het Vlaamse Gewest een netwerk van bovenlokale functionele fietsroutes (BFF) wordt uitgerold met zogenaamde 'fietssnelwegen'. Het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant wil hier nog een stap verder in gaan en een Gewestelijk Expressnet (GEN) voor fietsers ontwikkelen rond Brussel. Dit maakte ze begin vorig jaar al bekend. Het doel is dan ook de verplaatsingen tussen de Rand en het Brussels Gewest te vergemakkelijken en de barrièrewerking van de R0 te verminderen.

Intergewestelijk overleg

"De ministers Crevits en Grouwels willen een initiatief opstarten om de mobiliteitsproblematiek tussen het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken. In dit kader wordt gesproken over een fietsGEN. Een prima idee" vindt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. "Alleen is de vraag: wat is zo'n fietsGEN? Her en der wordt immers deze term bovengehaald, maar niemand zegt waarover het gaat. De functie van een fietsGEN kan op heel wat manieren ingevuld worden. Gaat het om fietssnelwegen naar Brussel? Gaat het over fietspaden naar GEN-stations voor openbaar vervoer? En wat dan met de bereikbaarheid van de vele attractiepolen in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel?"

Optimaliseren
De provincie Vlaams-Brabant wil hierop een antwoord formuleren en heeft de intentie om een studie uit te schrijven om het fietsGEN verder vorm te geven.
"We zijn er van overtuigd dat het geen zin heeft om enkel te focussen op fietsverplaatsingen over lange afstanden. De provincie is alvast bereid om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de Vlaamse rand te optimaliseren zodat het ook voor lokale verplaatsingen aantrekkelijker wordt" vult gedeputeerde Dekeyser aan.

R0 barrière voor intergewestelijk fietsverkeer
De Brusselse Ring is een belangrijke barrière voor intergewestelijk fietsverkeer. De voorziene aanpassingen aan deze Ring zijn een opportuniteit om meteen ook te investeren in kruisende fietsrelaties. De provincie schuift alvast twee routes met groot potentieel naar voor waarbij de kruising van de R0 van fundamenteel belang is.

Fietsroutes langs spoorwegen
Er is de OMA-B route Asse-Brussel. Deze route van Asse via Zellik naar Brussel loopt langs de spoorlijn 60. De fietsers kruisen de Brusselse Ring via een bestaande spoortunnel, die wordt uitgerust met een fietspad. Deze route heeft heel wat troeven. Ze maakt verschillende GEN-stations en attractiepolen bereikbaar met de fiets, ze biedt een grote meerwaarde voor lokaal fietsverkeer en is snel, continu en erg aantrekkelijk.

Een tweede route is de HST-route Leuven-luchthavenregio-Brussel met een ontdubbeling via een fietsdiabolo ter hoogte van de Brusselse Ring.
"Naast de geplande spoordiabolo voor een betere ontsluiting van de luchthaven per spoor pleiten we nu ook voor een fietsdiabolo. Behalve een fietstunneltje onder de Ring dat aansluiting geeft op Woluwedal, is er momenteel geen fietsoversteek over het hele tracé van de Brusselse Ring tussen Diegem en Zaventem.

Nieuwe fietsbrug?

Door een nieuwe fietsbrug over de Ring te bouwen tussen de spoorwegbrug en de brug van de Henneaulaan, ontstaat een uitwisseling tussen verschillende bovenlokale fietsroutes. De GEN-stations van Zaventem en Diegem, de woonkernen en de bedrijventerreinen, onder andere het luchthavendomein, bedrijvenzone Keiberg, Zaventem-Noord en Da Vinci, worden met elkaar verbonden en worden eindelijk vlot en veilig bereikbaar met de fiets" zegt gedeputeerde Julien Dekeyser.

In afwachting van verdere beslissingen rond de omvorming van de Brusselse Ring gaat de provincie samen met de betrokken partners de haalbaarheid van de fietsdiabolo bekijken en concrete plannen maken. "Op die manier kunnen de nodige fietswerken al geïntegreerd worden in de plannen voor de Brusselse Ring" besluit gedeputeerde Julien Dekeyser.

 

(Bron: Provincie Vlaams-Brabant)