Belastingen

De klassieke autofiscaliteit bestaat uit de registratiebelasting (Belasting in Verkeerstelling – BIV), te betalen bij inschrijving van de wagen, de verkeersbelasting en de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen. 

Belasting Inverkeerstelling (BIV)
 

De Belasting Inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting bij de aankoop van een nieuw of tweedehands voertuig en wordt bepaald op basis van het fiscaal vermogen en/of het effectief vermogen, op basis van een degressieve schaal afhankelijk van de leeftijd van het voertuig.

In de berekening wordt een onderscheid gemaakt al naargelang op wiens naam het voertuig wordt ingeschreven, en al naargelang het om een nieuw of tweedehands voertuig gaat.

Een minimumbasis van €61,50 is altijd van kracht voor tweedehandsvoertuigen van meer dan 15 jaar. Deze bedragen worden NIET geïndexeerd.

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting wordt jaarlijks geïnd en wordt bepaald op basis van het fiscaal vermogen en/of effectief vermogen. Voor wagens die uitgerust zijn met een LPG-installatie is een bijkomende jaarlijkse verkeersbelasting voorzien.

Aanvullende verkeersbelasting LPG

De aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen is gedifferentieerd tussen gelijk aan of kleiner dan 7 PK (€89,16), van 8 tot 13 PK (€148,68) en hoger dan 14 PK (€208,20). Deze bedragen worden NIET geïndexeerd.

* Een overzichtstabel van bovenstaande belastingen volgt wanneer de gegevens voor 2015 beschikbaar zijn

 

Nieuws over dit thema

10/06/2015 - Een brede maatschappelijk coalitie van Nederlandse leasemaatschappijen, Natuur & Milieu, ANWB, BOVAG en RAI vereniging heeft een gezamenlijk plan voor de autobelastingen t.e.m. 2020 voorgelegd aan het kabinet en de Tweede Kamer in Nederland.
12/11/2014 - Slechts 12% van de Belgen ziet rekeningrijden zitten. Dat blijkt uit een publicatie van autoscout24.be. Dit zou echter het gevolg zijn van een foute perceptie bij de bevolking. Volgens het Leuvense gemeenteraadslid Saïd El Khadraoui (sp.a) zou  de visie die er achter zit verduidelijkt moeten worden. “De eindfactuur blijft dezelfde, maar het gebruik van de auto wordt ontmoedigd”, zegt El Khadraoui in ‘Knack’. 
15/10/2014 - Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ontving eerder deze week een PRAISE Award waarmee het bekroond wordt voor de inspanningen die het dagelijks levert om het woon-werkverkeer van zijn werknemers veiliger te laten verlopen. De awards zijn een initiatief van de European Transport Safety Council, dat het aantal (dodelijke) ongevallen op Europese wegen wil terugschroeven. Het Havenbedrijf werd, samen met een aantal Europese privébedrijven, in de bloemetjes gezet “(because they) are putting road safety at the heart of their operations and have the results to prove it”.