Cleaner Car Contracts


Samen op weg naar een schonere leasevloot

 

 

Cleaner Car Contracts wil zuinigere auto’s op de weg krijgen. Om dat te bereiken, brengen we middenveldorganisaties, wagenparkbeheerders en leasebedrijven samen.

Ons gemeenschappelijke doel: een duurzamere bedrijfsmobiliteit, minder brandstofkosten en een schonere wereld.

We richten ons op bedrijven met grote bedrijfswagenparken die zich hiervoor willen inzetten. Door deel te nemen, engageren fleetmanagers en hun leasefirma’s zich om hun wagenpark ecologischer te maken. Ze verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot en Ecoscore te realiseren en krijgen hiervoor ondersteuning en advies vanuit het netwerk.

Doe mee en toon dat ook uw bedrijf zich inzet voor duurzame mobiliteit.

 

Hoe kunt u deelnemen aan Cleaner Car Contracts?

Wat krijgt u hiervoor terug?

 

Contactpersoon: Bart Dumoulin, info@cleanercarcontracts.be, 02 282 19 47

 

Hoe neemt u deel aan Cleaner Car Contracts?

Stap 1: Schrijf u in

Inschrijven doet u door een mail te sturen naar info@cleanercarcontracts.be

Stap 2: Onderteken de Cleaner Car Contracts Convenant

Wij stellen een CCC-convenant op waarin de streefdoelen en wederzijdse engagementen beschreven zijn. Deze wordt door beide partijen ondertekend.

Stap 3: Leg uw beginsituatie vast

Wat krijgt u hiervoor terug?

Erkenning en zichtbaarheid

Uw onderneming krijgt het Cleaner Car Contracts Certificaat als bewijs voor uw deelname, een certificaat dat u onder meer kan gebruiken voor uw duurzaamheidsverslaggeving. We vermelden uw deelname en het logo van uw onderneming in de communicatie rond de CCC-campagne.

Kennis en inzicht

Nieuwsbrief 29 juni 2016

Ook zij ondertekenen het Cleaner Car Convenant

Dit voorjaar zetten enkele belangrijke fleetowners zoals Deloitte, Siemens en BOSS Paints de stap om het Cleaner Car Convenant te ondertekenen. CEO Toon Bossuyt van BOSS Paints licht toe waarom dit voor zijn onderneming zo belangrijk is.

“Het wagenpark is de grootste bron van milieubelasting in ons bedrijf. Dat wil ik aanpakken en daarom hebben we ons aangesloten bij Cleaner Car Contracts.”

Toon Bossuyt, CEO BOSS Paints

 

Nieuws over dit thema

26/08/2015 - Vandaag bezoeken de leasebedrijven uit Cleaner Car Contracts de professionele dienstverlener Deloitte, de eerste firma die instapt in het Europese project. Deloitte heeft al heel wat stappen ondernomen om zijn bedrijfsmobiliteit te vergroenen. Door deel te nemen aan Cleaner Car Contracts engageert het bedrijf zich om hier verder op in te zetten.