Over Mobimix

 

Wat is Mobimix.be ?
 
Mobimix.be is een digitaal platform voor vlootbeheerders, aankopers, mobiliteitsverantwoordelijken en andere professionals actief inzake mobiliteit en transport.
 
De website www.mobimix.be biedt u heldere info over duurzaam rijgedrag, fiscaliteit, voertuigen en technologie, mobiliteitsmanagement en mobiliteitsbudget.
Met infosessies en een gratis maandelijkse nieuwsbrief houdt Mobimix.be u op de hoogte van veranderingen in de wetgeving, instrumenten voor werkgevers en best practices bij bedrijven en overheden.
 
Mobimix.be is een initiatief van de Vlaamse Overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Mobiel 21 en Bond Beter Leefmilieu (BBL). Sinds 2013 staat Mobimix.be op eigen benen en wordt er gezocht naar partnerships en projectmatige samenwerkingen.
Voor meer info kunt u hier met ons contact opnemen of het contactformulier invullen.
 
Download hieronder het logo en de sponsorfiche van Mobimix.be